Houd Amsterdam bereikbaar

Houd Amsterdam bereikbaar

Een dubbel-artikel deze keer: Dit eerste van Walther Ploos Van Amstel, het tweede is een toevoeging hierop van Reinder Rustema.

Egbert de Vries neemt als nieuwe wethouder Verkeer en Vervoer het stokje over van Sharon Dijksma, die een volle bestuurskamer met niet afgeronde dossiers achterliet. Wat moet de nieuwe wethouder snel aanpakken?

Mobiliteit is van groot belang voor de Amsterdamse regio, zeker als we ons straks weer uit het coronadal moeten worstelen. De mobiliteitsagenda gaat over economie, kansen voor mensen, inclusiviteit, klimaatverandering, een aantrekkelijke en gezonde stad en heel veel geld. Daarom moet er gas op die openstaande dossiers.

Breng samenhang in de plannen

Er liggen voor de verschillende modaliteiten als fiets, auto en lopen ‘hapsnap’ plannen. Als je die plannen bij elkaar optelt dan moet de openbare ruimte twee keer zo groot worden. Dan kan natuurlijk niet. Er worden geen fundamentele keuzes gemaakt. Het Amsterdamse voetgangersbeleid ligt sinds april 2020 zelfs helemaal stil. Intussen is er wel een bijgesteld fietsbeleid dat ruimte, tijd en geld claimt. Bijzonder, toch… Je verwacht eerst een samenhangende aanpak voordat je die ruimte, tijd en geld weggeeft. Dat geldt ook voor het autoluw beleid dat eind 2019 is vastgesteld. Toen groeiden de bomen nog tot in de hemel. Breng nu (eerst) samenhang in de lokale en regionale plannen voordat er miljoenen verkeerd worden besteed.

Doe het samen met de regio

Er liggen veel plannen voor mobiliteit binnen de ring A10. Maar, hoe straks de 300.000 tot 400.000 forensen, bezoekers en studenten uit de regio elke dag naar Amsterdam moeten komen is niet duidelijk. Mag je hier straks alleen nog komen werken, als je zwetend op een Speed Pedelec of puffend in een overvolle NS-trein of bus naar Amsterdam komt? Als je het waagt in het weekend hier een boodschap te doen, of uit te gaan in het centrum, dan betaal je de hoofdprijs voor parkeren. De Amsterdamse liefde voor de mensen uit de regio die hier werken is niet onvoorwaardelijk. Mobiliteitsapartheid?

De auto hoort echt nog steeds bij Amsterdam. Of willen we de Amsterdammers die hun auto nodig hebben, of geen vrienden meer kunnen ontvangen, echt allemaal de stad uitjagen? De geparkeerde auto moet wel uit het straatbeeld. Er moeten overstappunten langs de randen van de stad komen, ondergronds parkereren in nieuwbouwwijken, meer autodelen, selectieve toegang, een positief (en streng) taxibeleid en natuurlijk moet de gebruiker voor ruimtegebruik betalen.

Geef de autoluwe plannen uit 2019 een kritische realiteitstoets met het oog op een langzaam leeglopend Amsterdam en zwaar economisch tij. Mobiliteit is van regionaal belang; zoveel voor mensen als voor goederen. Zorg daarom ook voor een robuuste infrastructuur voor ook het zware verkeer (naast vervoer over water waar het kan).

Veiliger

Verkeersveiligheid vereist 30 km/u in de stad. Het vergt aanpassingen aan infrastructuur, nieuwe regels en veel, heel veel handhaving. Sharon Dijksma sloot dit dossier af met: ‘Het is belangrijk om verdere stappen in dit proces zorgvuldig te zetten. Een transitie naar 30 km/u raakt veel partijen. Daarom is het nodig het gesprek aan te gaan met bewoners, ondernemers en de andere stakeholders in deze stad’. Waarom niet sneller? Dit is een no-regret maatregel. Waarom zet de wethouder in 2021 niet al in op het invoeren van ISA (automatisch snelheidsaanpassing) op alle gemeentelijke voertuigen of voertuigen die in opdracht van de gemeenten rijden?

Slimmer

Mobiliteit gaat ook om slimmer en flexibeler omgaan met schaarse ruimte. Goed verbonden openbaar vervoer is een voorwaarde voor duurzame regionale mobiliteit; verbind lopen, fietsen en openbaar vervoer (met vooral data).

Er liggen stapels plannen voor ‘smart mobility‘ (zoals intelligent toegangsbeheer voor bestemmingsverkeer (Zone Beperkt Vervoer), MAAS en slimme verkeerslichten). Zorg voor een ambitieuze uitvoeringsagenda ‘Smart Mobility’ in samenwerking met bedrijven en Amsterdamse kennisinstellingen.

Het mobiliteitsbeleid moet veel meer ‘data-gedreven’ zijn. Met smart mobility krijgen we ook inzicht in hoe de verkeersstromen in de regio echt lopen. Zomaar weer een nieuwe experimenteerknip, zonder onderzoek vooraf, is niet verstandig.

Schoner

Over schoon vervoer? Daarvoor zijn echt geen excuses meer. Elektrisch vervoer is de toekomst; reguleer, faciliteer, stimuleer, coördineer en experimenteer. Amsterdam heeft hierbij wereldwijd een gidsfunctie.
Denk goed na voordat we de stoepen vol pleuren met goed bedoelde elektrische huur-micromobiliteit. Check en Felyx laten zien dat ze hun verantwoordelijkheid niet aan kunnen. Ik hou mijn hart vast voor alle plannen voor e-stepjes. Niet doen!

Mensenstraten

Tegen AT5 zegt Egbert de Vries: ‘Aan vervoer zit ook een sociaal aspect. Mensen die niet meer mobiel zijn moeten ook ergens komen’. Dat lijkt me een goed startpunt. Maar, er is veel meer nodig. Amsterdam denkt teveel aan verplaatsen en te weinig aan verblijven. De druk op de ruimte manifesteert zich niet alleen in een toenemend conflict tussen de modaliteiten, maar ook in een toenemend conflict tussen verplaatsen en verblijven. Het huidige beleid jaagt de overmobiliteit aan. Hoe zorgen we ervoor dat de toekomstige woon-werkwijken aantrekkelijk zijn; kun je er alles vinden? En, dat ook de buurtlogistiek goed is geregeld.

De afgelopen twee jaar zijn de eerste stapjes gezet. Ik zeg: bijstellen en doorpakken. Snel doorpakken! Houd Amsterdam bereikbaar.

* Laatste revisie op 28 december 2020 door Redactie AC

One comment

  1. Pingback: Houd Amsterdam bereikbaar (2) - Amsterdam Centraal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: