Protestbrief tegen het terrassenbeleid
Protestbrief tegen het terrassenbeleid

Protestbrief tegen het terrassenbeleid

In de rubriek Postbus AC plaatsen we ingekomen post die voor de lezers interessant kan zijn. We ontvingen dit keer een brief aan de burgemeester over het terrassenbeleid en het feit dat de voetganger er maar bekaaid af komt.

Geachte Burgemeester,

Naar aanleiding van het plotseling uitgebrachte ‘concept Stedelijk Beleidskader Horeca en Terrassen’ waarin de belangen van mensen te voet in onze stad volledig worden genegeerd ten faveure van terraseigenaren, achten wij het hoog tijd dat u persoonlijk kennis neemt van de ervaringen van bewoners, wandelaars en bezoekers in uw stad. Met het uitgebrachte ‘concept Stedelijk Beleidskader Horeca en Terrassen’ moeten wij helaas concluderen dat u voorbij gaat aan het belang van deze mensen. Wij begrijpen uw compassie met de horeca die het zwaar te verduren heeft gehad, maar missen een evenwichtige kijk op de zaak. In een evenwichtige benadering past niet het rücksichtslos creëren van een vrijplaats voor horeca ten koste van andere belanghebbenden. Dat evenwicht in het debat had er kunnen zijn als de voetgangersnota was vastgesteld. Helaas is dat niet het geval. Uit die éénzijdige aanpak spreekt wantrouwen ten aanzien van het redelijke belang van voetgangers. Nu zienswijzen en brieven geen effect lijken te sorteren willen wij graag in een gesprek met u de redelijkheid van onze standpunten adstrueren.

Amsterdam is een stad waar iedereen welkom is. Dat wil het stadsbestuur graag uitstralen. Dat houdt dan in dat de stad toegankelijk zou moeten zijn voor iedereen, iedereen daar veilig kan verblijven en iedereen zich veilig kan verplaatsen. Iedereen wil zeggen; bewoners en bezoekers, met of zonder fysieke beperking, met of zonder kinderwagen, boodschappenkar, rolkoffer of andere bagage.

Het demissionair college heeft besloten om het voetgangersbeleid na de inspraak niet vast te stellen of zelfs maar aan te bieden aan de gemeenteraad. Daarmee wordt een discussie, waarin politieke afwegingen van belangen gemaakt kunnen worden, geblokkeerd, terwijl verhuld blijft wat de redenen voor deze blokkade zijn. Geen fraai voorbeeld van een open democratie. Gesuggereerd is dat de nota niet meer werd ingebracht omdat men wil wachten tot na de installatie van de nieuwe raad, of omdat men de terrassen na de coronacrisis niet wilde hinderen, maar de nota ligt er al twee jaar en

het blokkeren van de toegang tot politiek debat van de ene belangengroep ten faveure van de andere, lijkt ons ook geen goede zaak.

Hoe verklaart u dan dat er net in de periode van de gemeenteraadsverkiezingen een ‘voldragen’ beleidskader horeca en terrassen in de inspraak wordt gebracht, terwijl de terrassen een onwaarschijnlijk grote aanslag plegen op de openbare ruimte, en voornamelijk op de voetgangersruimte? Hoe kan het dat ín dat beleidskader de woorden stoep, trottoir of voetganger vrijwel ontbreken? Alsof terrassen in niemandland staan.

Des te wonderbaarlijker is het als wij vervolgens in de bijlagen wél allerhande richtlijnen over trottoirs tegenkomen die nergens zijn vastgesteld, en waarover dus ook geen politiek besluit is genomen, maar die wel in strijd zijn met alles wat landelijk hierover aan normgeving bekend is. Langs deze weg lijkt het erop dat de gemeente in de bijlagen van het ‘Concept Stedelijk Beleidskader Horeca en Terrassen’ alsnog impliciet en verborgen in bijlagen een soort van voetgangersbeleid wil vaststellen en dan vooral een beleid dat de horeca niet te veel hindert. Dat is toch een trieste schending van het idee dat besluiten democratisch in openbare politieke deliberatie tot stand komen. Dat de gemeente het nu tijd vindt om aan het openbare debat voorbij te gaan waarin belangen op een faire manier kunnen worden afgewogen en wijze besluiten genomen kunnen worden, lijkt ons onvoorstelbaar en onverstandig.

De belangen van terraseigenaren dienen te worden afgewogen ten opzichte van de Amsterdamse Inclusie Agenda, waarin mensen met een beperking als speerpunten ‘looproutes en handhaving van toegankelijkheidsregels’ hebben benoemd. En met het inmiddels jaren oude streven naar een Age Friendly City. Het is niet voor niets dat de bekende richtlijnen voor goede voetgangersvoorzieningen internationale erkenning krijgen.

Er zijn vele beleidspunten te noemen, ook die uit ander gemeentelijk beleid, zoals bijvoorbeeld de nota Amsterdam Autoluw, die allerhande richtlijnen bevat die samen zorgen voor een leefbare stad waar alle voetgangers met of zonder beperking zich goed kunnen voelen, en die in deze nota met voeten worden getreden.

We tekenen protest aan tegen de wijze waarop dit ‘Concept Stedelijk Beleidskader Horeca en Terrassen’ tot stand is gekomen en heimelijk in de inspraak is gebracht. Op 5 april nog was er geen bekendmaking van deze inspraakmogelijkheid gepubliceerd. Door de nota op deze manier niet of te laat te publiceren wordt zowel een openbare politieke discussie alsmede participatie van burgers en andere belangengroepen dan terraseigenaren vermeden. Deze handelwijze is een Nederlandse gemeente en zeker Amsterdam, onwaardig.

We vinden de nota een smet op de traditie die Amsterdam heeft in het luisteren naar inwoners met een beperking, ouderen, de bewoners en bezoekers van onze stad.

We dringen er daarom op aan om het ‘Concept Stedelijk Beleidskader Horeca en Terrassen’ niet eerder vast te stellen dan dat het duidelijk is hoe het college met het voetgangersbeleid denkt verder te gaan: het kan niet los van elkaar.

Wij, de gezamenlijke schrijvers van deze brief, die opkomen voor de belangen van voetgangers en daarmee de leefbaarheid van de stad-, vinden het noodzakelijk om hierover met u in gesprek te gaan en vernemen graag wanneer dit gesprek plaats kan vinden.

Hoogachtend,

Patty Muller
Voorzitter- Voetgangersvereniging NL

Deborah Lauria
Directeur-bestuurder- Cliëntenbelang

Mede namens
Wijkcentrum d’Oude Stadt
Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad Bewoners Nieuwmarkt Groot Waterloo
Vereniging Buurtbelang Museumplein
Walther Ploos van Amstel

* Laatste revisie op 11 april 2022 door Redactie AC

43 x, 1 va (291023)

15 Reacties

 1. Avatar Van Bernard Blokzijl
  Bernard Blokzijl

  Dit is formeel het beleid: ‘Al jaren worden daarom autoparkeerplaatsen verruild voor fietsenrekken, vergroening en ruimte voor de voetganger. Er wordt gewerkt aan meer verblijfsruimte, meer ruimte voor auto-alternatieven, schonere lucht, minder geluidshinder en verkeersveiliger. Waar mogelijk worden deze maatregelen gecombineerd met andere opgaven in de binnenstad, zoals de Groenvisie of de aanpak van veel bruggen en kademuren.’

  Het pijnlijkst vind ik nog wel de Spuistraat waar omwille van de voetganger het fietspad is opgeheven met alle ellende van dien, maar de vrijgekomen ruimte ten prooi is gevallen aan allerhande uitstallingen.

 2. Avatar Van John Zwart
  John Zwart

  uitstallingen en driedimensionale reclame, wild gestalde scooters en ander gerei, zijn het grote verdriet van de voetganger in de binnenstad. Op parkeren wordt gehandhaafd, waarom op stoepbelemmering niet ?

 3. Avatar Van Milena Tsareva
  Milena Tsareva

  De privileges van de (natte) horeca zouden, afgezien van het voetgangersprobleem, in mijn ogen sowieso stevig ingeperkt moeten worden. De horeca (vooral de natte dus) is een maatschappelijk gedrocht, waarvan de lasten voor de samenleving direct en indirect vele malen groter zijn dan de lusten.

     1. Avatar Van Milena Tsareva
      Milena Tsareva

      Precies Suffie. Wat je wilt. En als ik “ja” gezegd had, dan zou ik zeker geen recht van spreken hebben gehad? Beetje schaken voor beginners, dit. Ik ben van mening dat je niet per se ergens deel van uit hoeft te maken om er een oordeel over te kunnen hebben. Ik durf zelfs te beweren dat mensen ‘op afstand’ vaak beter en objectiever kunnen oordelen dan ‘insiders’. Dat fenomeen heet ‘helikopter- of helicopterview’, geloof ik. Als je dat niet hebt, hoor je er niet meer bij tegenwoordig.

  1. Avatar Van Milena Tsareva
   Milena Tsareva

   Touché. “Maatschappelijk gedrocht” is niet objectief. Komt misschien wel omdat die natte horecatenten vaak niet meer dan duistere krochten zijn en ik mijn toch wat subjectieve kwalificatie leuk vond rijmen op het meervoud daarvan. Het is lastig, zo niet onmogelijk, om hierin objectief te blijven. Misschien was het beter geweest als ik “nuchter”, “verfrissend” of “out-of-the-box” gebruikt had om de visie aan te duiden van mensen die geen deel uitmaken of afhankelijk zijn van het onderwerp 😉

 4. Avatar Van Bart
  Bart

  Opa reageert: in mijn tijd (vóór de jaren 2000) was een kroeg een ‘kroeg’: een bar binnen, wat tafels en stoelen, en soms een bankje buiten, twee tafeltjes in de zomer misschien.. (voorheen café Heuvel bijv.) Nu heeft elke meestal ‘natte’ horecagelegenheid een weiland aan terrassen staan, met alle gevolgen van dien: veel ruimte die door voetgangers en passanten niet meer gebruikt kan worden, en s’avonds veel overlast buiten: lawaaierige gasten, je zult er maar boven wonen, vooral in de binnenstad! Inperken die terrassen dus! En zuipen doe je maar binnen! Want in tegenstelling tot de Fransen, kunnen Nederlanders en ook sommige toeristen, het niet laten lawaaierig te zijn na het nuttigen van een paar glazen alcoholisch vocht.. Kwam in de jaren ’80 vaak op het place de L’horloge in Avignon, waar het hele plein in beslag genomen werd door terrassen van eetgelegenheden, daar kon je tijdens het tafelen een gewoon gesprek voeren, ondanks de consumptie van alcoholische drank…
  Mijn advies: perk de terrasvergunning van heel veel gelegenheden gewoon in, winst voor alle inwoners van de stad! Want in Amsterdam, Nederland, wordt gewoon teveel gezopen en lawaai geproduceerd…

 5. Avatar Van John Zwart
  John Zwart

  Kom het door de zelfkwalificatie ”Opa”? Misschien, ik – ook opa – kan mij een heel eind vinden in hetgeen Bart als commentaar geeft. De giga-terrassen hadden we vroeger niet. En we misten ze ook niet. Britten en Nederlanders zijn heel luidruchtig als je er een paar glazen alcohol in giet. En als je ze dan in het groot buiten gaat uitstallen… komt het woord ”overlast” aan de orde. Beetje minder in aantal en vierkante meters zou de stad een stuk leefbaarder maken.

  1. Avatar Van Bart
   Bart

   John, ik ben geen opa in de letterlijke zin- geen nakomelingen- maar voel mij als man van bijna 67 oud genoeg om soms een soort ‘helicopterview’ te hebben als het om de tijdgeest gaat… Dingen veranderen natuurlijk, en daarin moet je flexibel zijn, maar als gewoonten in excessen veranderen, dan is commentaar natuurlijk vanzelfsprekend, zeker op een forum als Amsterdam centraal. Gelukkig ongecensureerd en openhartig, jammer dat er niet meer mensen reageren..

 6. Avatar Van Milena Tsareva
  Milena Tsareva

  De ongebreidelde terrassen expansiedrift van de natte horeca vormt slechts een onderdeel van een veel groter probleem. John Zwart geeft dat in reactie op het later verschenen (maar verder totaal overbodige) artikel van de heer Ploos van Amstel mooi aan: Gods water vloeit al veel te lang over over Gods akkers. De natte horeca heeft met haar nimmer aflatende zieligdoenerij tijdens de coronacrisis ruimschoots bereikt wat het wilde. Ze heeft geforceerd maatschappelijk krediet opgebouwd, zodat alles wat ze nu wil, maar goed gevonden moet worden. De politiek zou juist nu de hakken in het zand moeten zetten. Tot hier en niet verder. Alles wat nu met een ruim hart en met de beste bedoelingen aan de natte horeca “te leen” gegeven wordt, wordt namelijk nooit en te nimmer meer aan de maatschappij teruggegeven. De op zelfbeklag gestoelde natte horeca is namelijk een typisch voorbeeld van een branche waarin genoeg helaas nooit genoeg is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Total
0
Share